بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

شكل اسپوري كدام يك از عامل هاي زيربه فرم راكت تنيس درمي آيد؟

 
عکس مرضيه سعيدي پور
شكل اسپوري كدام يك از عامل هاي زيربه فرم راكت تنيس درمي آيد؟
از مرضيه سعيدي پور در Sunday، 5 January 2014، 12:40 PM
 

1- عامل قانقاريا

2- عامل بوتوليسم

3- عامل سياه زخم

4- عامل كزاز