بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس مينا چوپان رودي
چهار گزینه ای
از مينا چوپان رودي در Saturday، 4 January 2014، 2:19 PM
 

جنس کپسول کدام یک از پلی پپتید است؟

1.اشیریشیا کلای

2.شیگلا

3.باسیلوس انتراسیس

4.سالمولنا