بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

كپسول همه باكتري ها از جنس پلي ساكاريد است

 
عکس نرگس نژادنجف
كپسول همه باكتري ها از جنس پلي ساكاريد است
از نرگس نژادنجف در Wednesday، 1 January 2014، 11:41 AM
 
1.ص
2.غ