بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

هموفيلوس انفولانزا علت اصلي عفونت هاي سر و گردن است

 
عکس نرگس نژادنجف
هموفيلوس انفولانزا علت اصلي عفونت هاي سر و گردن است
از نرگس نژادنجف در Wednesday، 1 January 2014، 11:39 AM
 
1.ص
2.غ