بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جا خالی

 
1
جا خالی
از عاطفه نجفي در Monday، 30 December 2013، 12:14 AM
 

کپسول همه باکتری ها از جنس پلی ساکارید میباشد بجز...؟