بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس حانيه الهي
چهار گزینه ای
از حانيه الهي در Sunday، 29 December 2013، 10:35 PM
 
اگزودا از علائم کدام باکتری می باشد؟
1.سالمولنا
2.بورده تلا
3.سودوموناس
4.باسیلوس انترازیس