بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جای خالی

 
عکس فاطمه رمضاني فدردي
جای خالی
از فاطمه رمضاني فدردي در Sunday، 29 December 2013، 10:02 PM
 

ویروس ها به علت عدم دارا بودن.........انگل اجباری درون سلولی می باشند.