بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

کدام یک از باکتری های زیر را نمیتوان در خون دید؟

 
عکس فاطمه فخرعالي زاده
کدام یک از باکتری های زیر را نمیتوان در خون دید؟
از فاطمه فخرعالي زاده در Sunday، 29 December 2013، 8:04 PM
 

1.هموفیلوس انفولانزا

2.اشرشیاکلای

3.بورده تلا پرتوسیس

4.یرسینیا پستیس