تالار گفتگوی رادیولوژی

متاستاز کبدی

 
عکس راحله قاسمیان مقدم
متاستاز کبدی
از راحله قاسمیان مقدم در Sunday، 22 December 2013، 1:25 PM
 

بیمار خانم 61 ساله ای است که از چند ماه پیش دچار درد شکم در سمت راست شکم شده است درد در ناحیه RUQ بوده است .درد ماهیت کولیکی داشته است . درد بیمار به جایی تیر نمی کشیده است . و با غذا خوردن ارتباطی نداشته است .با فعالیت تشدید می شده است بیمار برای کاهش درد داروی خاصی مصرف نکرده است. 

همچنین بیمار ذکر می کند که با شروع درد شکم در دوماه پیش به پزشک مراجه کرده و بعد از مشاهده سنگ در سونوگرافی تحت عمل کوله سیستکتومی قرار گرفته است بعد از جراحی درد بیمار کاهش پیدا کرده است اما کامل بر طرف نشده است.

بیمار سابقه بیماری خاصی را ندارد

بیمارaddict است و به صورت خوراکی روزانه مصرف می کند

مفنامیک اسید مصرف میکند

در معاینه span  کبد بزرگتر از حد نرمال است در معاینه مورد خاصی ندارد