تالار گفتگوی آموزش پزشکی

خبرهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بیرجند

 
عکس خیرالنساء رمضان زاده
بررسی روایی سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی
از خیرالنساء رمضان زاده در Saturday، 14 December 2013، 1:37 PM
 

بررسی سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی اساتید آغاز شد، جهت هرگونه هماهنگی با شماره4442271 خانم رمضان زاده تماس حاصل فرمایید