تالار گفتگوی آموزش پزشکی

خبرهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بیرجند

 
عکس خیرالنساء رمضان زاده
خبرهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بیرجند
از خیرالنساء رمضان زاده در Tuesday، 26 November 2013، 12:35 PM
 

خبرهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بیرجند

عکس خیرالنساء رمضان زاده
در پاسخ به: خبرهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بیرجند
از خیرالنساء رمضان زاده در Tuesday، 26 November 2013، 12:35 PM
 

سومین جلسه اصلاحات فرم ارزشیابی اساتید آموزشی برتر

یکشنبه 10 آذر ساعت 12 - سالن کنفرانس معاونت تحقیقات(فجر)

عکس خیرالنساء رمضان زاده
در پاسخ به: سومین جلسه اصلاحات فرم ارزشیابی اساتید
از خیرالنساء رمضان زاده در Monday، 2 December 2013، 9:05 AM
 

جلسه با حضور معاونت محترم آموزشی و17 نفر از اساتید محترم برگزار شد و فرم ارزشیابی آموزشی اساتید با نظرات ارزشمند اساتید حاضر تصویب گردید

عکس خیرالنساء رمضان زاده
آخرین مهلت ارسال فرایندهای آموزشی
از خیرالنساء رمضان زاده در Thursday، 28 November 2013، 11:11 AM
 

آخرین مهلت ارسال فرایندهای آموزشی 20  آذر می باشد

اساتید محترم جهت ثبت فرایندها به آدرس ذیل مراجعه نمایند

http://motahari.bums.ac.ir/ir


عکس خیرالنساء رمضان زاده
جلسه اصلاح فرم ارزشیابی گروههای برتر آموزشی
از خیرالنساء رمضان زاده در Tuesday، 3 December 2013، 8:16 AM
 

جلسه اصلاح فرم ارزشیابی گروههای برتر آموزشی  چهارشنبه 13 آذر ساعت 12 در محل سالن کنفرانس معاونت تحقیقات برگزار می گردد.

عکس دکتر غلامرضا فعال
در پاسخ به: جلسه اصلاح فرم ارزشیابی گروههای برتر آموزشی
از دکتر غلامرضا فعال در Sunday، 8 December 2013، 10:06 PM
 

بخاطرزحمتی که برای ارسال اخبار بموقع میکشید ممنونم و امی وارم ایی روش انقدر گسترش پیدا کند کهبتواند جای سایر روشها را بگیرد9

عکس خیرالنساء رمضان زاده
پنجمین جلسه بررسی و اصلاح فرم ارزشیابی آموزشی( گروه و بخش برتر)
از خیرالنساء رمضان زاده در Monday، 9 December 2013، 8:22 AM
 

پنجمین جلسه بررسی و  اصلاح فرم ارزشیابی آموزشی( ارزشیابی گروه و بخش بالینی برتر)

زمان : دوشنبه 18 آذر 1392    ساعت:12            مکان: سالن کنفرانس معاونت تحقیقات

 

از کلیه اساتید علاقه مند دعوت به عمل می آید

عکس خیرالنساء رمضان زاده
بررسی روایی سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی
از خیرالنساء رمضان زاده در Saturday، 14 December 2013، 1:37 PM
 

بررسی سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی اساتید آغاز شد، جهت هرگونه هماهنگی با شماره4442271 خانم رمضان زاده تماس حاصل فرمایید