تالار گفتگوی آموزش پزشکی

خبرهای جدید درباره آموزش پزشکی

 
عکس خیرالنساء رمضان زاده
پانزدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد برگزار مي گردد.
از خیرالنساء رمضان زاده در Wednesday، 8 January 2014، 1:04 PM
                              


پانزدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي ۱۱-۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳

پانزدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي ۱۱-۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۳در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد برگزار ميگردد.

محور همايش: آموزش علوم پزشكي وتوسعه پايدار


زير محورها:

·        عدالت آموزشي و اقتصاد آموزش

·        انتظارات جامعه از نظام آموزش علوم پزشكي

·        دانشگاه هاي فردا و آينده علوم پزشكي

·        روش هاي نوين پذيرش دانشجو

·        مسيرهاي متنوع ارتقاء اعضاي هيات علمي

·        بيمارستانهاي آموزشي به عنوان يك موسسه آموزشي

·        آسيب شناسي نظام ادغام آموزش و ارائه خدمات سلامت

·        نقش فناوري هاي جديد در كيفيت آموزش

·        اخلاق حرفه اي و نقش اساتيد الگو

·        ارزيابي، اعتبار بخشي و رتبه بندي آموزشي

آخرين تاريخ ارسال مقالات :۱۵/۱۱/۹۲


وب سايت همايش :
www.meduc15.ir

آدرس سايت :http://www.ssu.ac.ir


مكان برگزاري:يزد-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي، پرديس بين الملل

دبيرخانه همايش:يزد- صفاييه -خيابان تيمسار فلاحي خيابان بوعلي - مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

تلفن : ۱-۸۲۷۱۳۵۰-۰۳۵۱

  

با توجه به آنكه پانزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي همزمان با هفتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت برگزار مي گردد از اساتيد و پژوهشگران عزيز درخواست مي گردد خلاصه مقالات خود را حداكثر تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ از طريق وب سايت همايش ارسال نمايند.