تالار گفتگوی انگل شناسی

فیلم آموزشی- چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان

 
عکس فائزه داودي مقدم
در پاسخ به: فیلم آموزشی- چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان
از فائزه داودي مقدم در Tuesday، 10 December 2013، 4:46 PM
 
فيلمش خيلي جالب بود.ممنون استاد