تالار گفتگوی انگل شناسی

فیلم آموزشی- چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان

 
عکس مهدی کرمیان
فیلم آموزشی- چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان
از مهدی کرمیان در Saturday، 2 November 2013، 1:36 PM
 

Source: Howard Hughes Medical Institute, Maryland, USA

عکس مينا عرب
در پاسخ به: فیلم آموزشی- چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان
از مينا عرب در Sunday، 3 November 2013، 8:25 AM
 

با سلام

فیلم بسیار خوبی بود.به خصوص سیکل داخل اریتروسیتی آن که به خوبی مراحل زندگی پلاسمودیوم را نشان می دهد...

با تشکر

عکس فائزه داودي مقدم
در پاسخ به: فیلم آموزشی- چرخه زندگی پلاسمودیوم در انسان
از فائزه داودي مقدم در Tuesday، 10 December 2013، 4:46 PM
 
فيلمش خيلي جالب بود.ممنون استاد