تالار گفتگوی ایمونولوژی

آگلوتیناسیون

 
عکس الهه حقگو
تعریف واکنش های آگلوتیناسیون
از الهه حقگو در Tuesday، 15 October 2013، 2:08 PM
 

 واکنش های آگلوتیناسیون : به هم چسبیدن میکروارگانیسم ها و بعضی از کلاس های آنتی بادی ایجاد شده بر علیه آنها. به این آنتی بادی ها "آگلوتینین" و به این خاصیت "آگلوتیناسیون" گفته می شود.

عکس نسیم گنجی
در پاسخ به: تعریف واکنش های آگلوتیناسیون
از نسیم گنجی در Friday، 10 January 2014، 3:54 PM
 

لبخند پهن خوبه