طرح موضوعی

 • عمومی

  "بسمه تعالی"

   

  کارگاه تولید کلیپ‏ های آموزشی با استفاده از نرم افزار کامتازیا استودیو

  (واحد آموزش الکترونیکی دانشگاه)

   

   انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان کارگاه بتوانند:

  1. تعاریف asset و SCO را بدانند و نمونه‏ هایی از هر یک را مثال بزنند.
  2. کارکرد‏های اصلی نرم افزار کامتازیا را نام ببرند.
  3. مزایای کامتازیا را نسبت به دیگر نرم افزار‏های تولید کننده کلیپ آموزشی توضیح دهند.
  4. نصب نرم افزار کامتازیا را اجرا کنند.
  5. انواع فرمت‏ها از فایل‏های خروجی نرم افزار کامتازیا و نام نرم افزار‏های مناسب برای اجرای این فایل ‏ها را بیان کنند.
  6. بخش‏های مختلف محیط کار (Workstation) در نرم افزار کامتازیا را معرفی‏ کنند.
  7. نحوه ضبط از صفحه‏ ی کامپیوتر (Record the screen) را به کمک کامتازیا نشان دهند.
  8. طرز کنار هم گذاشتن کلیپ ‏ها در خط زمان (Time line) را نشان دهند
  9. فایل ‏های تصویری و ویدیویی را از فضای کلیپ بین(Clip bin) به داخل کلیپ‏ های مختلف انتقال دهند.
  10. از محتوا‏های آماده در بخش کتابخانه نرم افزار و نیز از نمایه‏ های گرافیکی آماده (Callouts) در تولید کلیپ استفاده کنند.
  11. طرز اضافه کردن ترک‏ (Track) های جدید را در خط زمان نشان دهند.
  12. جلوه‏ های ویژه را در بین کلیپ‏ ها بیافزایند.
  13. صدا گذاری (Voice narration) و ویرایش صدا (Audio) را داخل هر کلیپ انجام دهند.
  14. فوکوس (Zoom n Pan) بر بخشی از تصاویر و کلیپ‏ های ویدیویی و ویرایش‏ های مربوطه را نشان دهند.
  15. لوگوی مورد نظر خود را در روی کلیپ قرار دهند.
  16. فایل خروجی از کامتازیا را به فرمت دلخواه برای اجرا در محیط وب یا CD و ... تولید کنند.
  • فصل 1

   درس اول: آموزش نحوه نصب نرم افزار کامتازیا

  • فصل 2

  • فصل 3

   درس سوم: آشنایی با نوار خط زمان (Timeline)